At være til som menneske og om bedst muligt at håndtere livet

“The road, You shall follow it”
– Dag Hammerskjölds ‘Markings


For alle mennesker gælder det, at livet indeholder mange udfordringer, glæder og sorger. Disse eksistentielle forhold kommer til os på forskellige måder og på forskellige tidspunkter i vores liv, 
ligesom vi også håndterer dem på forskellig vis.

Nogle slår os omkuld, nogle gør livet sværere, nogle må vi forlige os med og nogle gør livet mere værd at leve. Uanset er vi dog altid sat i den situation, at vi må håndtere, hvad der nu end viser sig på vores vej bedst muligt.

Men hvordan mestrer vi egentlig bedst livet og den daglige tilværelse med de muligheder og begrænsninger, der nu engang tilsammen udgør netop vores liv?