Hvordan lever vi bedst muligt?

“För var och en efter sin förmåga”

– Dag Hammerskjöld

 

Hvad er livet? Hvad vil det sige at være et menneske? Hvad er meningen med livet? Hvordan mestrer vi livet? Hvordan møder vi livets mange udfordringer og krav?

Alle mennesker er unikke personer, der har brug for kontakt med andre mennesker, evner at tage vare på sig selv og har behov for at leve et godt og meningsfuldt liv. Det ligger indbygget i os som mennesker, uanset hvem vi er, og hvad vi har det svært med.

Forudsætninger for at leve et meningsfuldt liv

Engagement

Et godt liv er et liv,

hvor vi formår at engagere os i livet ud fra,

hvad der er vigtigt for os.

Kontakt

Et sundt liv er et liv,

hvor vi er i følelsesmæssig kontakt med os selv

og andre mennesker og de med os.

Autenticitet

Et ægte liv er et liv,

hvor vi er tro mod os selv, vores følelser

og vores værdier.

Nærvær

Et sandt liv er et liv,

der leves bevidst i dette øjeblik

og med baggrund i aktive valg.

Spirituel livsindstilling

Et liv, der kan udgøre et fundament for os

i vores hverdag og når “the going gets tough” er et liv,

der giver os et ståsted mellem liv og død

og mellem smerte og glæde.

Det er dog vigtigt at huske på, alle mennesker er afhængige af andre mennesker, og i øvrigt af de til enhver tid gældende historiske, samfundsmæssige og økonomiske forhold, mhp at kunne skabe mulighederne for et godt og meningsfyldt liv.

Af mange forskellige grunde er det heller ikke alle mennesker, der selv formår at skabe forudsætningerne for et meningsfuldt liv. Mange er midlertidigt eller permanent placeret i en livssituation, hvor deres ressourcer eller formåen gør, at de har vanskeligheder med eller ikke formår at tage vare på sig selv. De har derfor ekstra meget brug for andre menneskers støtte, hjælp og omsorg.

Eksistentiel sparring

Hvis du ønsker sparring på dit liv, er du velkommen til at kontakte mig her for en personlig samtale. Jeg har arbejdet med eksistentielle problemstillinger i mange år og tilbyder både enkeltstående samtaler, videokonsultation, mindre- og længerevarende forløb.