Udvikling og forandring gennem livet

“We have to be open to the transformation that life wants us to go through”
– Charlotte Joko Beck

Livet i sin (u)almindelighed

Vi oplever alle forskellige udfordringer og begivenheder, som vi skal forholde os til. Vi skal også alle igennem forskellige livsfaser og de fleste af os også forholde os til typiske problemstillinger, der naturligt hører med til det at være et menneske.

 

Udfordringer i hverdagen

Livet i sig selv medfører en lang række udfordringer for os i hverdagen mht. studium og arbejde, sundhed og sygdom, kæreste, familie, børn og unge, kønsidentitet, kærlighed og sexualitet og en lang række andre forhold, hvor der skal mærkes efter, prioriteres, handles og gives slip, ofte på et noget usikkert grundlag.

 

Faser i livet

“Med tre ord kan jeg opsummere, hvad jeg har lært om livet: Det går videre.”
– Robert Frost

På vores vej igennem Livet skal vi typisk igennem forskellige livsfaser, hvor vi går fra en livsperiode til en anden, som f. eks at flytte hjemmefra, at indgå i et parforhold, at blive forælder, at blive alene, at flytte, at starte på uddannelse, at komme i arbejde, måske at skifte land. I forhold til arbejdsmarkedet handler faserne f.eks. om at skrive speciale, at blive færdiguddannet, at blive ledig, at blive erfaren (og hvad så?), at blive senior, at skifte stilling/rolle/opgaver og at gå på efterløn eller pension. Vi bliver også alle ældre og skal også igennem de forskellige aldersfaser, fra barn til ung, fra ung til ung voksen, fra ung voksen til voksen, fra voksen til senior, fra senior til ældre.

 

Kritiske livsbegivenheder

Som en følge af selve det at leve følger også forskellige kritiske begivenheder i livet. Det er begivenheder, der ikke nødvendigvis opleves af alle (fx at blive skilt, skulle sørge for ens gamle forældre, blive (måske alvorligt) syg, blive ledig, nærtståendes bortgang), men de fleste af dem skal vi alle uundgåeligt forholde os til, da de hører med til selve det at leve.

 

Livs- og udviklingskriser

Mange af os bliver også kastet ud i hændelser, der på et splitsekund (eller over længere tid) forandrer os og vort liv for kortere eller længere tid, måske for altid. Der er da tale om en livskrise eller udviklingskrise af en art, der uundgåeligt gør os usikre på benene. Det er dog hændelser, der stort set vil ryste alle mennesker. Vi oplever da ofte meget blandede følelser, mister orienteringen og vores livsmening bliver sat på en stor prøve.

 

Sorg, smerte og glæde

Alle erfarer og oplever på tidspunkter i deres liv sorg og smerte. Vi selv og vores krop forandrer sig, andre forandrer sig, vi mister eller formår ikke at få det vi oplever til at give mening i vores liv. Livet kan være overordentligt barskt og kan opleves meget uretfærdigt. Hvorfor skal lige dette overgå mig? Hvordan lærer jeg at leve med det? Sorg og smerte er den ene side af den mønt, hvor glæden, accepten og taknemmeligheden er den anden side. Livet er i sig selv et mirakel, men det kan for mange være lige så svært at forholde sig til, som den smerte, der følger af og med livet.

 

Meningen med livet

Mange præsenteres også for spørgsmålet om, hvordan vores liv egentlig skal være og om vi lever det liv, vi ønsker for os selv. Der kan her både være tale om meget konkrete overvejelser, mere eksistentielle eller spirituelle overvejelser, men dog også om overvejelser på baggrund af oplevelsen af at leve et uforløst eller i tilbageblik ‘spildt’ liv. Mange præsenteres for sociale, kulturelle, psykologiske eller fysiske begrænsninger i livet, der gør det svært at leve et meningsfuldt liv.

Samtaler

Livet går ikke altid, som vi forventer eller ønsker os, hvilket kan skabe behov for at orientere os på en ny og anden måde. Ens egen barndom eller ungdom eller andre hændelser tidligere i livet kan gøre det svært for os i dag. Forskellige situationer i livet, overgange i livet og (livs)kriser gør, at vi bliver eksistentielt ramte og eksistentielt udfordrede. I svære stunder må vi endog overgive os til Livet; overgive os til, at Livet er større, end vi selv er og at vi blot er uendeligt små og sårbare sandskorn på en strand, når alt kommer til alt.

Det er meget forskelligt, hvor modstandsdygtige vi hver især er overfor Livet og det, Livet byder os og det er også forskelligt, hvordan vi gennem livet håndterer det at være et menneske på vej. I perioder kan vi ofte opleve os slået ud af kurs og have brug for nogen at tale med og nogen, der kan hjælpe med at guide os videre. Foruden vores nærmeste, vores familie, vores netværk, vores venner og arbejdskolleger, har mange god gavn af også at tale med en psykolog, der kan støtte en på vej.

Eksistentiel sparring

Hvis du ønsker sparring på dit liv, er du velkommen til at kontakte mig her for en personlig samtale. Jeg har arbejdet med eksistentielle problemstillinger i mange år og tilbyder både enkeltstående samtaler, videokonsultation, mindre- og længerevarende forløb.