Eksistentielle samtaler

Eksistentiel psykoterapi

- at finde sine egne svar på livets udfordinger

 

Eksistentiel psykoterapi er derfor heller ikke så meget en metode, men langt mere en livsholdning hos den enkelte terapeut. Da vi mennesker er meget forskellige, er eksistentielle psykologer også meget forskellige.

 

En eksistentiel psykologs faglige kendemærke er dog ofte, at han eller hun selv løbende har fokus på i sit eget liv at svare på spørgsmålene om, hvad livet er og hvordan vedkommende bedst selv kan være i og møde livet med de muligheder, begrænsninger og udfordringer, der viser sig undervejs.

 

Da et af livets store udfordringer er, at vi alle må finde vores egen vej og vores egne svar på de små og store udfordriger, vi møder i vores eget liv, er dette derfor også et væsentligt fokus i samtaler hos en eksistentiel psykolog.

 

En eksistentiel psykolog er således en slags life coach og søger man støtte, rådgivning og - i sidste instans - spørgsmål, der kan hjælpe en i at afklare forholdet til ens eget liv, i det store og i det små, så er turen rundt om en eksistentiel psykolog bestemt en overvejelse værd.

 

Spørgsmål, kommentarer eller ønske om støtte

 

Nogle gange siger man: "what ever works". Det gælder også med hensyn til at håndtere de forskellige problematikker og udfordringer, som vi møder og konfronteres med i livet, at vi allesammen skal finde vej og kunne passe på os selv, hvilket vi allesammen gør på hver vores egen måde.

 

Det vigtigste i denne sammehæng er først og fremmest, om du oplever, at den måde, som du håndterer livet og dets udfordringer på, dels er med til at give dig ro, kunne passe på dig selv og i det hele taget også komme bedre i kontakt med dig selv. Dels hjælper dig til at håndtere livet og de livssituationer, som du står i, på en hensigtsmæssig måde.

 

For mange er det også vigtigt at kunne forstå, hvad der sker med en og hvorfor man reagerer, som vi nu engang gør. Når vi taler om vores menneskers væren-i-livet, så er der mange fællestræk ved vores måder at leve på - at handle, at være, at tackle, at acceptere, at forholde os til - da vi jo netop alle har det tilfælles, at vi er mennesker. Mennesker i og på vej gennem livet.

 

At være et menneske på vej gennem livet, der skal håndtere de forhold, som vi uundgåeligt møder, er fælles for os alle. Hvordan vi hver især tackler denne livsudfordring er imidlertid meget forskellig.

 

Jeg har et helt livs erfaring med og viden om, hvordan både jeg selv og andre håndterer livet og har netop gjort dét til mit speciale.

 

Jeg bliver ofte opfattet forskelligt af de mange personer, som jeg har talt med gennem tiden, lige fra at jeg er en 'rigtig' psykolog, til at jeg som psykolog ikke er 'som de andre psykologer' og til at jeg er en 'mellemting' mellem en psykolog og en (life)coach. Nogle opfatter mig decideret som life-coach, nogle som meget 'eksistentiel' og andre som ret 'spirituel'.

 

Du skal være meget velkommen til at udfylde min kontaktformular, som du finder under menupunktet 'kontakt', dersom du ønsker hjælp til dit liv og de udfordringer, som du står i eller på anden vis blot har spørgsmål eller kommentarer til mine tekster.