“Som at se på solen” 

Livets grundvilkår

Livets grundvilkår gælder for alle mennesker: seende og blinde, hørende og døve, mænd og kvinder, smilende og grædende, afrikanere og europæere, kristne, buddhister og muslimer, englændere og berlinere, svigermødre og onkler, børn og gamle, ældre og unge, spædbørn og seniorer, alvorlige, sørgmodige og glade.

Livets grundvilkår er forhold, som for nogen af os er der hele tiden (i vores bevidsthed og opmærksomhed, i dagligdagen og i smerten) – skiftende mellem at være forgrund og baggrund, hverdagsniveau og eksistensniveau – der minder os om livets og dermed vor egen eksistens skrøbelighed. Sandsynligvis, fordi vi har mødt ‘fragiliteten’ og fordi mødet var så kraftfuldt, at vi ikke umiddelbart kan ryste det af os. Vi er – forhåbentlig – på benene igen, men husker kun alt for godt faldet, rystelserne og vejen tilbage. Og ved, at et fald kan være snublende let og nært.

(Menneske)livets eksistentielle grundvilkår er de vilkår, som vi må forholde os til i livet, uanset hvem vi er og hvor vi befinder os på kloden. Det er livsvilkår, der gælder for alle mennesker, og som grundlæggende former vores liv. De ligger så at sige til grund for vores væren i verden og er givet i og med vores egen eksistens.

Livets grundvilkår er vi nødt til at forholde os til og i bedste fald acceptere og forsone os med. Gør vi det, kan vi leve et troværdigt liv i overensstemmelse med de forudsætninger, muligheder og begrænsninger, der nu engang er os givet af Livet og af vor egen eksistens.

 

Yaloms fire grundvilkår

Livet selv indeholder i flg. Irvin D. Yalom disse grundvilkår:

  • at vi uundgåeligt skal dø
  • at vi i afgørende stunder er alene
  • at livet er meningsløst
  • at vi har frihed til at vælge

Grundvilkårene skal ses som par:

at vi skal dø, betyder også at vi skal leve

at vi er alene, betyder også at vi er sammen med andre

at livet a priori er uden mening, betyder også at vi (selv) må give det mening

at vi har frihed, betyder også at vi har forpligtelser og er begrænset i vores livsudfoldelse og ikke altid noget, vi selv er herre over.

Du kan se mere om og af mesteren selv på hans face book side her.

Det enkelte menneskes valg

Hvad der adskiller os mennesker fra hinanden, er både de specifikke grundvilkår, der gælder for den enkelte, men lige så meget, hvordan vi enkeltvis håndterer disse vilkår, sammen med de kollektive grundvilkår.

To mennesker, der er placeret i den samme situation eller deler den samme skæbne, vil ofte både handle, tænke og føle meget ens, da begge jo er mennesker og reagerer menneskeligt, men samtidig også ofte vidt forskelligt, da begge er særegne personer, der vælger forskelligt. En litterær beskrivelse af dette ses i Albert Camus’ Pesten, der netop handler om, hvad mennesker gør i en situation, hvor det individuelle må træde til side til fordel for de kollektive vilkår, der rammer alle, både ens, men også forskelligt.

 

Irvin D. Yalom

Irvin D. Yalom har i en af mine yndlingsbøger af ham ‘Som at se på solen’, som jeg har genlæst flere gange, fint beskrevet et af de centrale eksistentielle grundvilkår, nemlig at vi alle skal dø en dag og ikke mindst, hvilken betydning det har for vores levede liv og hvordan vi rent faktisk forholder os til, at vores tid på jorden er begrænset. Det er også en bog, jeg af og til anbefaler de, der kommer til mig med eksistentielle problemstillinger, som de gerne vil arbejde med.

Jeg bekender gerne min gæld til Irvin D. Yalom, hvis autograf jeg fik på en konference 6. juni 2008 i min store indbundne udgave af Existentiel Psychotherapy, købt engang i 90’erne ifm. min egen terapeutiske efteruddannelse. Jeg var en af de første i køen og Yalom tog sig måske af den grund god tid, bladrede min bog igennem, kiggede nysgerrigt på dens blyantsnoter og sagde på en varm måde: “oh, you’ve actually read it”.

I køen bag mig stod i øvrigt den kvinde, som 3 år senere blev min kæreste og hustru for en periode af mit liv. Men det er en anden historie.