Eksistentiel psykologi

I eksistentiel psykologi er fokus på, hvordan vi møder livet. Således drejer eksistentiel psykologi sig både om “hverdagens overflade” og de mere eksistentielle ting i livet, eftersom det store ofte viser sig i det små og det små viser sig i det store. Da eksistentiel psykologi tager sig af det, der er den enkeltes levede liv, er fokus både på hverdagens små og store begivenheder og de større udfordringer og spørgsmål i livet.

Men når det er sagt, så er det også sådan, at netop denne tilgang også typisk beskæftiger sig med de mere fundamentale forhold i livet som: hvad er meningen med livet? hvad er et godt liv ud fra de muligheder og begrænsninger, der er i mit liv? hvilket valg skal jeg tage ifm. denne beslutning? hvordan forholder jeg mig til kritiske hændelser i mit liv, som f.eks. sygdom, skilsmisse eller til overgange i mit liv, som f.eks. at blive ledig, færdiguddannet, ældre?

Eksistentiel psykologi har meget fokus på, hvordan vi selv oplever vores liv, hvilke muligheder og begrænsninger der er i vores liv og hvordan vi bedst kan leve med os selv ift. givne valg og beslutninger.

Den eksistentielle psykologi er meget lidt optaget af sygdomsbetegnelser og diagnoser, men bygger i stedet for på antagelser om, hvad livet grundlæggende er for en størrelse og hvordan vi som mennesker udvikler og forandrer os. Fokus er ofte også på, hvad der er et godt liv for os og hvordan vi lever et autentisk liv. Den eksistentielle psykologi hviler dermed også på den antagelse, ar der bagved enhver psykologi ligger et grundlæggende livs- og menneskesyn.

Som navnet ‘eksistentiel psykologi’ antyder, er der også tale om, hvad menneskelige eksistens er for noget, dvs. hvad det overhovedet vil sige at være et menneske og hvad der er vigtigt for os for at trives. Dvs. grundlæggende, hvad der er et godt liv. Buzz-words i denne forbindelse vil ofte være: kontakt med os selv og andre mennesker, autentisk nærvær, følelsesmæssige oplevelser, meningsfuldhed (herunder meningen med livet), sammenhæng, livsmod, livsmestring, kærlighed, liv og død, overgange, valg og ansvar.

 Dog er det måske her vigtigt lige at understrege, at der ikke findes en samlet eksistentiel psykologi, ligesom der ikke findes en samlet eksistentiel psykoterapi heller. Det er helt op til den enkelte, der betragter sig selv som eksistentiel psykolog, hvordan denne opfattes. I min forståelse af den eksistentielle psykologi grænser den op til og overlapper områder som humanistisk psykologi, sundhedsfremme, buddhistisk psykologi og en grundlæggende spirituel tilgang til livet.

Psykologer, der arbejder på denne måde, har derfor ofte en meget personlig tilgang til emnet og faget, da de er tvunget til af omstændighederne at sammensætte deres eget grundlag. De bruger sjældent egentlige metoder, men langt oftere sig selv og deres egen erfaring med livet, idet egen erfaring og oplevelse skønnes og personligt livs- og menneskesyn ses som lige så brugbart som (teoretisk) viden.